Na začiatku bolo pár nadšencov,

ktorí chceli vedieť, čo je to Aikido. Začali sme chodiť cvičiť do Levoče a po dohovoroch s Levočským majstrom sme sa v roku 1995 rozhodli otvoriť klub aj v Spišskej Novej Vsi. Cvičili sme pod hlavičkou Aikido Keiko Dojo Levoča a náš majster Ladislav Ogurčák t.č. 1. dan Aikikai bol ochotný chodievať do Spišskej Novej Vsi na cvičenia 3 x za týždeň. Boli sme veľmi radi, že k nám chodil tak často. Dohodli sme sa s klubom Džudo, že si od nich budeme požičiavať tatami na cvičenie a vybavili sme telocvičňu na Nejedlého ulici v Spišskej Novej Vsi. Tak mohlo naše nadšenie pre cvičenie Aikido pokračovať aj v SNV. Chodievali k nám cvičiť ľudia aj z Levoče, Popradu a Prešova. Po pár mesiacoch cvičenia nás začalo zaujímať ako cvičia aj v iných dojo, a tak niekoľko vytrvalých sa začalo zaujímať aj o semináre Aikido, ktoré sa usporadúvali nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Maďarsku. Začali sme chodiť cvičiť aj inde, do Košíc, Bratislavy, Viedne, Linzu, Budapešti atď.. Tak sme sa zdokonaľovali na ceste, ktorá sa volá Aikido.

Inštruktori

Juro

3. dan Aikikai / hlavný tréner

Robo

2. dan Aikikai / tréner II. triedy

Peter

2. dan Aikikai

Pribúdali mesiace, potom roky a náš majster sa rozhodol, že bude cvičiť už len v Levoči. Ostalo na nás, či si klub udržíme v SNV, alebo budeme chodievať cvičiť len do Levoče. Rozhodli sme sa, že si klub v SNV udržíme, dali sme hlavy do hromady, napísali stanovy a zaregistrovali sme občianske združenie Aikido dojo Spišská Nová Ves na Ministerstve vnútra SR dňa 18. 6. 1998. Predsedom zakladajúceho klubu a hlavným inštruktorom sa stal Juraj Grendel, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o to, aby sa Aikido vôbec v SNV cvičilo. Zostalo nás päť statočných, ktorí necvičili Aikido len kvôli tomu, že k nám chodí majster s 1. danom ale preto, že chceme cvičiť Aikido. Náš majster cvičil už len v Levoči a my sme pokračovali aj bez jeho zaujímavých cvičení, na ktorých nám rozprával príbehy zo zakladateľovho života. Začal ďalší školský rok 1998/1999 a my sme sa rozhodli, že skúsime prijať aj ďalších členov do nášho klubu. Museli sme sa prinútiť a pokračovali sme v cvičení na seminároch ešte častejšie, aby sme sa mohli viac zlepšovať na našej ceste poznania. Od založenia klubu v Sp. Novej Vsi nás vedie Juraj Grendel, ktorý v máji 2000 úspešne absolvoval skúšky na 1. dan Aikikai, v máji 2005 na 2. dan Aikikai u Nobuyoshi Tamuru senseia a v decembri 2012 na 3. dan Aikikai pod hlavičku Y. Yamada seinseia. Chodievame na semináre, ktoré viedli a vedú majstri ako napr. F. Kemler, G. Steger, N. Tamura, K. H. Reiter, T. Suga, F. Noel. M. Quaranta, Š. Kurilla, G. Oscari, P. Chassang, P. Voarino, S. Solomon, S. Stenudd, S. Benedetti, N. Vural, Y. Yamada, CH. Tissier, S. Endo, k. Asai, P. Ganchak a.i.. Zo zahraničných majstrov najčastejšie cvičíme s G. Stegerom, Stephan Benedettim, Nebi Vuralom a Yoshimitsu Yamadom, za ktorými chodievame na semináre do Rakúska, Nemecka, Česka, Poľska. K nášmu hlavnému majstrovi z Japonska N. Tamurovi a po jeho smrti k jeho žiakom však chodievame cvičiť najčastejšie. Zúčastňujeme sa aj iných podujatí ako sú semináre Aikido. Zapájame sa do aktivít ako napr.: deň boja proti drogám, deň boja proti AIDS, rôzne ukážky Aikido na súťažiach Karate, večeroch bojových umení atď…

V roku 2005 sme sa zúčastnili na svetových hrách v Nemecku, kde sme si vynikajúco zacvičili s veľkými majstrami z Japonska vrátane Doshu Moriteru Ueshibu. Pravidelne každý rok, niektorí z nás chodievajú do Poľska, kde chodieva japonský majster žijúci v New Yorku Yoshimitsu Yamada. Jeho cvičenie je nám blízke, a preto sme si obľúbili cvičenie s týmto majstrom. Náš smer cvičenia je zameraný na rôznorodosti majstrov, čo nám dáva veľký rozhľad pri cvičení a nasledovaní myšlienky zakladateľa Aikido M. Ueshibu.

Začali sme organizovať aj semináre v našom meste. Za spomenutie určite stojí spoločný seminár klubov východného Slovenska, medzinárodný seminár s majstrom z Írska Detlefom Deckerom a po dlhej spolupráci sme pravidelne pripravovali semináre s Güntherom Stegerom.

Ako dni, mesiace a roky ubiehali a ubiehajú vystriedalo sa u nás veľa cvičencov, ktorí mali záujem cvičiť, avšak ostáva nás stále len pár skalných.

Každý školský rok niekto pribudne, niektorí to zase po čase vzdajú. Napriek tomu sme si vybudovali stále, zdravé jadro so zaujímavými technickými stupňami, kde patria zakladateľ klubu, predseda a hlavný inštruktor Juraj Grendel 3. Dan Aikikai, Peter Hudáček 2. Dan Aikikai, Róbert Leskovjanský 2. Dan Aikikai, Slavomír Jendrál 1. Dan Aikikai a ostatní členovia klubu.

Zlepšili sme spoluprácu s klubmi blízkeho okolia, a to najintenzívnejšie s klubom z Levoče.